Page 1 of 1

ไทออยล์ รายงานค่าน้ำมันดิบทำให้เสมอเพิ่ม

PostPosted: Thu Feb 26, 2015 6:48 am
by Webmanual1
Image

เมืองไทยออยล์ ชี้แจง ราคาน้ำมันดิบปรับโทษทวี ขนองจำนวนผลรวมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซล คงคลังประเทศสหรัฐอเมริกา เกลี่ยหดหาย
บริษัท แหลมทองออยล์ เล็ก (หมู่ชน) จดหมายเหตุการณ์น้ำมันอุดท้องตลาดประจำวันทำเนียบ 26 กมันสมองพมันสมอง 2558 น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ทำให้เรียบต่อเติมรุ่ง 1.71 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาหาพักที่อยู่ 50.99 เหรียญเชื่อมบาร์เรล ตอนที่ เบรนท์ กระจายมากขึ้นรุ่งโรจน์ 2.97 ตรา มาหาสิงสู่บริเวณ 61.63 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพราะมูลค่าน้ำมันดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรุ่งโรจน์ ข้างหลังที่ทำการสารสนเทศทางพลังงานข้าวของเครื่องใช้ประเทศสหรัฐอเมริกา (EIA) ข้อมูลทั้งๆ ที่ปริมาณน้ำมันเบนซินด้วยกันน้ำมันดีเซลคงคลังสรรพสิ่งสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยตัวตนหดหายยอม เป็นฟืนเป็นไฟกระทั่งพื้นที่พยากรณ์เหมือน 3.1 ล้านบาร์เรล พร้อมด้วย 2.7 โล้นบาร์เรล ตามหลั่น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้รับรับแรงกดดันละตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐอเมริกา เขตเฉลี่ยผนวกขึ้นแถว 8.4 ล้านบาร์เรล มาริปรากฏถิ่นลำดับชั้น 434.07 กล้อนบาร์เรล ด้วยกันโควตาน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐอเมริกา ในที่ ทำเครื่องหมายส่งแยกออกระอุชชิ่ง โอกขอลาโฮลงมา ณกระจายเพิ่มขึ้นรุ่งโรจน์ราวๆ 2.4 ล้านบาร์เรล
ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันปิโตรเลียมพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงน้ำเมาสวยงามอาระเบีย ประกาศจดความโอนเอียงอุปสงค์น้ำมันดิบถิ่นที่ชักจะรู้สึกตัวร่างพร้อมด้วยเสด็จที่ลำดับขั้นเจริญกว่าที่ดินคาดคิด โดยณขณะดุ้นแถงถิ่นทะลุทะลวงลงมา งานเดาอุปสงค์น้ำมันดิบสิ่งสังคมชาติกลุ่มประเทศโอเปกณปี 2558 ชอบเกลี่ยทวีแถว 430,000 บาร์เรลเชื่อมวัน มาดำรงอยู่ที่อยู่ 29.21 เลี่ยนบาร์เรลเชื่อมกลางวัน ในระหว่างที่การกำเนิดน้ำมันดิบนอกปึกโอเปคมีความโอนเอียงเกลี่ยกายตัดทอนลงออกจากทูลจำนวนรวมการเกิดสรรพสิ่งขุมน้ำมันดิบถิ่นดึงลงยอม

อ่านต่อ:
http://money.sanook.com/256777/